CONTACT

IMPRINT

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:
TOMAS NELISSEN

telefoon: +31 6 51 20 36 70
email: info@tomasnelissen.com
web: www.tomasnelissen.com

Website ontwerp & programmering:
Nora Beinstein
Betacreation: www.betacreation.com

Tekst:
Martina Wieser-Walz
(gebaseerd op interviews met Tomas Nelissen)

PRIVACY WET:
1. DATA BESCHERMING

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de verzending van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van de ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-mails.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In dit privacybeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking binnen onze website.

2. CONTACT FORMULIER

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

3. COOKIES

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.
Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.
Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het instellen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

4. UW RECHTEN

In principe heeft u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, herroeping en verzet. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw aanspraken op gegevensbescherming op andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

5. INFORMATIE, ANNULERING, BLOKKERING

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres van de beheerder van de website.

6. YOU CAN REACH ME AT:

Tomas Nelissen
Am Graben 6
2402 Haslau an der Donau
Austria

phone: +31 6 51 20 36 70
email: info@tomasnelissen.com

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD

Alle inhoud op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat deze inhoud juist, volledig en actueel is. In overeenstemming met § 7, lid 7, onder a) en b), van dit artikel kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze website. 1 TMG zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op onze website. Volgens §§ 8, 9 en 10 TMG zijn wij echter niet verplicht om informatie van derden te controleren die is doorgegeven of opgeslagen, of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op onwettige activiteiten. Dit heeft geen invloed op onze verplichting tot het blokkeren of verwijderen van informatie die door de algemene wetgeving wordt opgelegd. Wij zijn echter alleen aansprakelijk voor zover wij kennis krijgen van een specifieke schending van rechten. Indien wij ons bewust worden van een dergelijke schending van rechten, zal een onmiddellijke verwijdering van de relevante inhoud plaatsvinden.

2. AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Onze websites bevatten links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze externe sites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt altijd bij de desbetreffende aanbieder / exploitant van de desbetreffende internetpagina’s. Wij controleren de door ons gelinkte websites op het moment dat er een link naar een mogelijke juridische overtreding wordt gemaakt. De link is alleen mogelijk als een illegale inhoud op dit moment niet herkenbaar is. Van ons kan echter niet worden verwacht, dat wij zonder een specifieke aanwijzing de inhoud van de gelinkte websites voortdurend controleren. Indien wij echter een inbreuk vaststellen, zullen wij de link onmiddellijk verwijderen.

3. COPYRIGHT

De werken en inhoud van onze website zijn onderworpen aan het auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of auteur mogen de werken of inhoud niet worden gereproduceerd, bewerkt, verspreid of geëxploiteerd. Het downloaden en kopiëren van onze website is toegestaan voor privé-gebruik, maar niet voor commercieel gebruik. Wij wijzen erop dat met betrekking tot de inhoud van onze website, voor zover deze niet door ons is gemaakt, het auteursrecht van derden in acht is genomen. Inhoud van derden als zodanig wordt door ons gelabeld. Wij zouden het op prijs stellen als u ons een hint zou willen geven, mocht u toch een inbreuk op het auteursrecht tegenkomen. Als we ons bewust worden van een dergelijke inbreuk op het auteursrecht, zullen we de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Workshops & Lezingen met
Tomas Nelissen
Tomas Nelissen

Met meer dan 40 jaar ervaring is Tomas Nelissen een pionier van Shiatsu in Europa en oprichter van de International Academy for Hara Shiatsu in Wenen.

 

CONTACT
  • +31 6 51 20 36 70